Condicions de l’Lloguer

Els nostres apartaments estan equipats amb vaixella i estris indispensables de cuina. Bany (dutxa) amb aigua calenta. Llençols i tovalloles.

En temporada alta l’entrada serà a partir de les 14 h. Haurà de desocupar el dia de sortida a les 10 h, deixant l’apartament net i recollit. El pagament de l’apartament s’abonarà el dia d’arribada en el moment de check-in.

Reserva: 40% de la valor de l’estada, que pot realitzar-transferència bancària al número de compte de “Banc Sabadell” núm. ES56 0081 1819 4800 0108 3410

Anul·lació de reserva: no dóna dret a cap devolució si es realitza en menys de 30 dies abans de l’arribada del client; en cas que s’efectuï l’anul·lació en un termini superior a 30 dies, la Direcció retindrà 30 € del lliurament a compte en concepte de despeses administratives.